نحوه کار با سیستم مقایسه داده ها به چه ترتیب است؟

ماژول مقایسه داده ها در داما پلتفرمی را برای پژوهشگران فراهم میکند تا آنان به راحتی بتوانند با جستجو در دسته بندی مورد نظر خود، داده ها را در شرایط متفاوت با یکدیگر در فرمت نمودار (chart) نمایند.

همانطور که در تصویر روبرو مشاهده می کنید برای دریافت داده ها در فرمت نمودار ابتدا باید دسته بندی مورد نظر خود را انتخاب نمایید، سپس با توجه به نوع مقایسه مورد نظر که در زیر توضیح میدهیم نسبت به انتخاب کشور و یا دسته ای دیگر اقدام نمایید، در انتها با کلیک بروی دکمه مقایسه داده ها با اندکی صبر خروجی را می توانید مشاهده نمایید.

سیستم مقایسه داده ها انواع داده ای زیر را برای مقایسه پشتیبانی می کند :

  • امکان مقایسه چند دسته بندی
  • امکان مقایسه کشورها (تا 5 کشور) در یک دسته بندی
  • امکان مقایسه یک کشور در چند دسته بندی

help-icon